Uudised

Liitu ERLi uue koolitusprogrammiga: argumenteerimine ja avalik esinemine

16:11 13. detsember 2018

 
Millal?  Enamasti kolmapäeviti kl 18-20. Kokku 8 kohtumist jaanuarist maini. Esimene kohtumine on 23.01.2019. 
Kus? Tartu Loodusmaja (Lille 10)

Kas oled olnud situatsioonis, kus tead, et sul on õigus, aga ei oska seda tõestada?  Või olukorras, kus rahulik arutelu muutub äkki isiklikuks?
 

                                       

Kuidas teistele veenvalt oma häid mõtteid selgitada?
Eesmärgiks ei olegi musta valgeks rääkimine, vaid loogiliselt ja struktuurselt seletada oma mõtteid - tegelikult oskus, mis tuleb kasuks igas olukorras: kodus, tööl, koolis ning kaubamajas Telia töötajale viisakalt vastates, miks sa ei soovi tema tooteid. Oskusel ise hästi kõneleda on ka teine pool – võimekus kuulata ja aru saada, mida teised Sulle ütlevad või rääkimata jätavad.

Ühiskonnas toimuvad pidevalt debatid erinevate probleemide üle, kus vastandatakse sageli konkureerivaid väärtuseid: majanduslik kasu, inimeste tervis ja õnnetunne, elurikkus, turvalisus jne. Milline on siis neist olulisem ja keda uskuda ning kas ühel probleemil on üks selge lahendus? Ja milline on sinu vastus küsimusele, kas Rail Balticu ehitamine on mõttekas?

Koolituse sisu

- Koolitusel kasutatakse oskuste omandamiseks väitlusmeetodit, iga kohtumise  alguses on ka konkreetse oskuse arendamiseks mõeldud lühiloeng (sisukate küsimuste küsimine, ümberlükete tegemine jne).

- Koolituse eesmärk on arendada väitluse kaudu argumenteerimise, avaliku esinemise ja kriitilise mõtlemise oskusi.
 
- Koolitusel käsitletavad teemad: argumentide moodustamine ja ümberlükkamine, esinemiseks valmistumine, kõneaja kasutamine, publiku veenmine, demagoogia ära tundmine ja sellega tegelemine. Konkreetsed väitlusteemad selguvad jooksvalt ning võtavad grupi huve arvesse.
 
Koolitus annab oskuse:
koostada erinevate seisukohtade kaitseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente;
analüüsida suhtluspartneri esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata;
kaitsta ja taastugevdada tõestusega oma argumente;
küsida sisukaid küsimusi ning neile ka vastata;
tunda ära demagoogiat ja reageerida sellele;
kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid.
 

Osalemisinfo

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad arutleda erinevatel teemadel ning saavad kohal käia vähemalt kuuel kohtumisel. Eelnev väitlus- või esinemiskogemus pole oluline. Grupi suurus on maksimaalselt 20 inimest.
 
Koolitus on TASUTA, aga koolitusel osaleja seob ennast koolitusega ning saab puududa maksimaalselt kaks korda.*  Registreerimiseks täida ära SEE vorm hiljemalt 7.01.2019. Kui soovijaid on üle 20 inimese, valime osalejad motivatsiooni põhjal. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Koolitus toimub MTÜ Eesti Rohelise Liikumise, TÜ Väitlusklubi ning Tartu Loodusmaja koostöös.
 
Koolitust viib läbi Maarja Tambet, kes on TÜ Väitlusklubi juht. Maarjal on mitmeaastane kogemus võistlusväitluses, olles Eestit esindanud ka Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks sellele on ta olnud koolitaja ja rühmajuht erinevates projektides nagu Argument 2017 ja Argument 2018. Igapäevaselt tegeleb Maarja noortele väitluse õpetamisega mitmes Tartu koolis. 
 
Lisainfo: kairoheline.ee
 
*Puududes enam kui kaks korda, on MTÜ Eesti Rohelisel Liikumisel õigus esitada arve suuruses 25 eur puudutud korra kohta.