Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika

EKO pressiteade: Keskkonnateo tiitli pälvisid teadlased, kirve Keskkonnaamet

11:42 04. jaanuar 2018

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2017. aasta keskkonnateo tiitli
Asko Lõhmusele ja Raul Rosenvaldile nende panuse eest
teadusargumentatsiooni toomisel avalikku metsadebatti. Keskkonnakirve sai
Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Nursipalus suurel
maa-alal lageraie.

Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus ja Eesti
Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald paistsid möödunud
aastal silma sõnavõttudega meedias, Riigikogus ning mitmetel avalikel
üritustel, elavdades ja rikastades metsadebatti. Teadlased tõid esile seni
avalikus arutelus vähem tähelepanu saanud metsade ökoloogilised väärtused
ning tutvustasid laiemalt säästva metsanduse tähendust. “Teaduslikud
uuringud ning argumendid peaksid olema Eesti metsade kaitsmise ja säästliku
majandamise aluseks. Tunnustame Asko Lõhmust ja Raul Rosenvaldi, kes lisaks
nõudlikule teadustööle osalesid aktiivselt ka avalikus metsadebatis, luues
niimoodi soodsama pinnase teaduspõhiste otsuste sünniks ning säästva
metsanduspoliitika edenemiseks,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse
liige Siim Kuresoo. Ühtlasi rõhutasid EKO liikmed keskkonnategu valides, et
teadlaste vaba voli oma seisukohti tutvustada ja arvamust avaldada on
ühiskonnas väga oluline.


Kõige keskkonnavaenulikuma teo tiitli ehk keskkonnakirve teenis ära
Keskkonnaamet, kes andis Nursipalu 94 hektari suurusel alal loa metsa
raadata, ignoreerides keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevat nõuet
oodata enne lubava otsuse tegemist ära mõju hindamise tulemused.
Keskkonnakirve tiitli andmise peamine ajend ei ole mitte harjutusvälja
rajamine, vaid otsuse tegemise viis. “Keskkonna kaitseks loodud ametkond
peaks seisma keskkonna eest ja alati järgima seadust. Kui mingi tegevuse
osas on algatatud keskkonnamõju hindamine, tuleb enne tegevuseks loa
andmist hindamise tulemused ära oodata. Kõnealusel juhul ei olnud
Keskkonnaamet oma ülesannete kõrgusel ning eiras seadust, luues sellega
ohtliku pretsedendi,” kommenteeris Keskkonnaõiguse Keskuse juht Siim
Vahtrus.


EKO valis aasta keskkonnateo ja -kirve saajat viieteistkümnendat korda.
2016. aasta kirve said Vabariigi Valitsus ja Riigikogu põlevkivi
ressursitasude alandamise eest. Keskkonnateo tiitli pälvisid kolm pakendite
kasutamist vähendavat algatust, mille eestvedajad olid Eesti Kaupmeeste
Liit, MTÜ Tervikring ning Johanna Maria Tõugu ja Silver Smeljanski.*Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab ühteteistkümmet
keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing,
Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste
Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Stockholmi Keskkonnainstituudi
Tallinna Keskus, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste
Looduskaitsering, Keskkonnaõiguse Keskus.


Rohkem infot:

Siim Kuresoo
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
siimelfond.ee
56 469 026

Siim Vahtrus
Keskkonnaõiguse Keskuse juht
siimk6k.ee
5568 3880

Vivika Veski
EKO koordinaator
infoeko.org.ee
5569 4874