Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitikaga ei puutu tavaline inimene igapäevaselt kokku, kuid siiski võivad juba väiksed muutused meie kõigi igapäevaelu mõjutada. Edukas keskkonnapoliitika tagab õiglase elukeskkonna kõigile siinse maa elanikele, nii praegustele kui ka tulevastele.

Me usume, et:

  • otsuste langetamine peaks olema läbipaistev ning avalikkusele peab olema tagatud vaba läbipääs keskkonnainfole;
  • keskkonnajärelvalve peab olema tugev ning katma suuremat osakaalu eluvaldkondadest – tugev valve aitab ennetada keskkonnakatastroofe, mille kõrvaldamine on kordades keerukam ja kallim ning mis Eesti loodust tugevalt kahjustada võivad;
  • keskkond peab olema seadusloome üks aluseid, millega arvestatakse seadusloomes sama palju kui majandusliku kasuga;
  • riik peab soodustama loodussõbralike tehnoloogiate arengut ning vähendama jätkusuutmatute tehnoloogiate, nagu põlevkivi, toetamist.

Lugemist

Keskkonnatasude järsk alandamine ei lahenda sotsiaal-majanduslikke probleeme ja on vastuolus seadustega

15:45 15. aprill 2016

Kuidas läheb, Euroopa põllumees?

12:47 26. veebruar 2016