Energia ja kliima

Tänased energiaallikad on oma aja ära elanud ning uute lahenduste leidmine peaks juba täna aset leidma. Energia tootmine ja tarbimine on peamine kliimamuutuste allikas ning kõikide selle tagajärgede vältimine on praegusel hetkel juba võimatu. Me saame aga takistada edasisi arenguid punktini, millest meie keskkond enam kunagi ei taastu ning mille tagajärjed siinse liigirikkuse ja ökoloogilise tasakaalu täielikult hävitavad.

Eesti Roheline Liikumine leiab, et peame:

  • leidma energiasäästlike lahendusi, mis vähendaksid energia tarbimist ja selle tootmise ja transpordiga tekkivat energiakulu;
  • soodustama taastuvenergia osakaalu ning selle igakülgset arendamist;
  • takistama loodusele kahjulikke energia tootmise tehnoloogiaid, nagu põlevkivi kaevandamine ja frakkimine;
  • tegelema kasvuhoonegaaside vähendamisega ning lõpetama tegevusi, mis seda takistavad.