Euroopa pestitsiidivõrgustik kutsub üles arvestama teadustulemusi

19. september 2014

Ta lendab mesipuu poole

15. september 2014

Elurikkusega laristamisest

15. september 2014

Viime Eesti Rohelises Liikumises läbi arenguhüppe projekti

07. september 2014

Viimastel aastatel on organisatsiooni side oma liikmetega vähenenud ning väga suur osa liikmeid ei osale organisatsiooni töös, mistõttu oleme ette võtnud Eesti Rohelise Liikumise Arenguhüppe projekti. See seisneb organisatsiooni eesmärkide ja arenguvajaduste täpsemas sõnastamises, liikmete tihedamas/aktiivsemas kaasamises ERL-i igapäevatöösse ning avalikkuse tähelepanu suurendamises organisatsiooni tegemistele. Eelpool nimetatud tegevused on olulised organisatsiooni jätkusuutliku juhtimise korraldamiseks.

Oleme otsinud projekti eesmärkide elluviimiseks vabatahtlikke, kes abistavad vajalike  tegevuste elluviimisel. Esimese asjana korraldasime kevadel ERLi aastakonverentsi Roheline Foorum ning järgmisel päeval toimus arenguseminar, kus ühise mõttetöö ja ergutavate ülesannete tulemusel saime kirja ERLi hetkeolukorra – meie tugevused ja nõrkused kohalolijate silme läbi. Samal ajal läks käima liikmeandmebaasi korrastamise, mille käigus vabatahtlikud helistavad liikmeid läbi kontrollides nende andmeid ning edasist motivatsiooni organisatsiooni töös osaleda. Suvel on koostöös OÜ Greatoniga valminud Rohelise Liikumise uus koduleht.

Sügise eesmärgiks on läbi viia piirkondlikud arenguseminarid, kus oma liikmetele lähemale tulles loodame nende aktiivset osavõttu ja arvamusi Eesti Rohelise Liikumise tuleviku teemadel. Eesmärgiks on koostada organisatsiooni arengukava ning liikmete kaasamise tegevuskava.

Kohtumiseni arenguseminaridel!

 

Projekti elluviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 
Hakka vabatahtlikuks!uuri lähemalt »

Koostööpartnerid ja toetajad

  •  
  •