sisukaart  EST | ENG

Tegutse!

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Oktoobrikuu infokiri 2009 Trüki

Oktoobri infokiri 2009  

 

Toimunud sündmused  

Juhatuse liikmed käisid Hollandis suvekoolis ja protestiaktsioonil  

ERLi juhatuse liikmed osalesid 2-5. augustini Hollandis Zeelandi provintsis kliima- ja energiateemalises suvekoolis. Osavõtjaid oli neljateistkümnest erinevast riigist. Suvekooli teemadeks olid taastuv- ja tuumaenergia, kliimamuutused, uraani kaevandamine ning muud päevakajalised teemad. Päevakava oli ülesehitatud kaasahaaravalt ning loengud vaheldusid osalemisega töögruppides. Elamine – olemine oli vastavalt säästvale maailmavaatele kokkuhoidlik ja söögitegemine ühisel nõul ja jõul. Võib öelda, et tegemist oli tõelise meeskonnatööga igas valdkonnas. Saamaks täpsemalt aru, kes suvekoolist osa võtsid lisaks ERLi juhatuse liikmetele ning kellega nad mõtteid said vahetada, vaata suvekoolist tehtud kokkuvõtvat videoklippi aadressil: http://www.youtube.com/watch?v=xv8gcj9knVE  

 

Protestiaktsioonil  

Selle asemel, et kodumaal puhata, jäid nad veel 10 päevaks Hollandisse. Puhkuse eesmärgid olid lihtsad: vaadata natuke endasse, mõtiskleda tulevikuplaanidest ning käia loomaaedades. Lisaks loomaaedade külastusele käisid nad tutvumas ka Hollandi- ja rahvusvahelise Friends Of the Earthi kontoriga, mis jätsid kustumatu mulje! Tänu Hollandi FOE elu-oluga tutvumisele sattus Jana Adari Amsterdami kesklinnas korraldatavale Hondurase inimõiguste teemalisele demonstratsioonile. FOE esindaja Erick Burke küsis, kas ta soovib kaasa minna, neil olevat väike üritus plaanis. Jana leidis, et peab pakutavast võimalusest kinni haarama! Janale anti jalgratas ning juba veerand tunni pärast seisis ta koos teistega kesklinnas keset väljakut. Aktsiooni korraldus oli sujuv. Vabatahtlikud olid plakatitega juba kohal ja mõned sündmust kajastavad ajakirjanikud samuti. Tegemist oli rahumeelse protestiaktsiooniga. Inimesed kes tundsid Hondurases toimuva vastu huvi  tulid ja vestlesid. Vabatahtlikud jagasid ka infovoldikuid ning lehvitasid plakateid.   Jana Adari Juhatuse liige  

 

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) suvepäevad Nelijärvel  

Eesti Roheline Liikumine osales 18-19. augustil Nelijärvel peetud EKO suvepäevadel. Esindajatena olid kohal juhatuse liikmed Terje-Liisa Põvvat ning Jana Adari. Lisaks veel ERLi tegevjuht Jaanus Välja ning EKO koordinaator Rainer Rohtla. Suvepäevade raames toimus viietunnine koosolek, kus arutati mitmetel päevakajalistel teemadel, pandi paika EKO lähikuude plaan ning tutvustati EKO värskelt valminud kodulehekülge (www.eko.org.ee). Teisel päeval kohtuti Erakond Eestimaa Roheliste esindajatega. Eesti Roheline Liikumine on aastatel 2009-2010 EKO eesistuja organisatsioon.    

 

Teadmiste Allee 1. septembril Tartu kesklinnas  

Tarkuse päeval kooliaasta alguse puhul korraldati Tartu kesklinnas noorte infopäev, millest võttis osa ka ERL. Olime esindatud õiglase kaubanduse infomaterjalidega, mida jagasid vabatahtlikud Eleri Illik ja Indrek Soidla. Samuti korraldasid nad viktoriini ning andsid huvilistele teemakohast nõu ja infot. Lisaks õiglase kaubanduse temaatikale olime väljas ka jalgrattaliikluse infovoldikuga, mida jagas Ilmar Part.    

 

Autovaba päev Tartus  

22. septembril toimus traditsiooniks saanud Autovaba päev. Ürituse raames korraldati hommikused ühissõidud linna äärtest kesklinna, kus kõiki sõitjaid ootas tasuta valvega rattaparkla. Hoolimata vihmasest sügisilmast oli hommikuse ühissõidu ette võtnud umbes viisteist vaprat ratturit. Päeva jooksul kasutas valvega rattaparkla võimalust rohkemgi inimesi, mis on signaal sellest, et selline parkla võiks olla kesklinnas iga päev. Lisaks oli üritusel esindatud Anne Noortekeskus jalgrattalaenutusega, Lõuna-Politseiprefektuur ning Tartu linnavalitsus.    

 

Eesti Rattarikkaks linnade konkursi võitjad selgunud  

Autovabal päeval kuulutati välja Eesti rattarikkaimad linnad. Suurematest linnadest osutusid valituks Tartu ja Tallinn, keskmise suurusega linnadest Kuressaare ning väikelinnadest Elva ja Kärdla.   Rattarikkaima ehk kõige rattasõbralikuma linna konkurss toimus sel kevadel. Selleks viidi läbi linnade elanike küsitlus ja rattaaudit, kuhu kaasati Eesti linnade jalgrattaliikluse arendajaid, jalgrattaühendusi ning aktiivseid jalgrattakasutajaid. Auditi raames kaardistati linnade jalgrattasõbralikkust, selgitati välja teemaga seonduvad kitsaskohad ning anti soovitusi ning tungipunkte uuteks arendusteks. Konkursi eesmärgiks polnud selgitada välja linnade pingerida, pigem sooviti paremaid esile tuua.  

 Mainitud linnad paistsid silma järgmiste panustega rattakultuuri arendamisse:

Tartu: tihe koostöö kohalike jalgratturitega, võrreldes teiste suurlinnadega paremad tingimused rattaga liikumiseks pea kõikjal, hulgaliselt parkimisvõimalusi kesklinnas, kergliiklusteede hoogustumine ning jalgratturite arvu kiire kasv.   Tallinn - suures mahus investeeringuid linnaäärsetesse kergliiklusteedesse, jalgrattaliikluse koordinaatori palkamine, jalgrattaga liiklevate inimeste arvu kasv, suvistel perioodidel korraldatud tasuta valvega parkla kesklinnas, värske infoga jalgrattakaart  paberil ja internetist kättesaadav.   Kuressaare - silmatorkavalt head võimalused jalgrattaga liiklemiseks, palju uusi kergliiklusteid, piisavalt rattaparklaid, soodustatakse linnavalitsuse töötajate rattaga liiklemist.   Elva ja Kärdla - väikelinnadest silmapaistvamad. Linnades on palju rattureid, piisavalt rattaparklaid, linnavalitsuse liikmed sõidavad aktiivselt rattaga (Kärdla) ning ka koolilapsed kasutavad kooli sõiduks aktiivselt rattaid, samuti on rahustatud liiklust.  

 Muidugi on ka neis linnades veel palju teha rattakultuuri arendamise osas, kuid siiski on areng märgatav ja seetõttu soovime neid linnu esile tõsta ning teistele eeskujuks seada.

 

 Eesti Rohelise Liikumise linnatransporditeemaline liikmeõhtu kohvikus Maailm  

22. oktoorbil, kuu pärast autovaba päeva, toimus kohvikus Maailm ERLi liikmeõhtu. Programm algas Rein Lepiku (Jalgrattaklubi Vänta Aga) ettekandega kolme linna jalgrattaliikluse arengust. Ülevaade linnade eduloost oli vägagi paeluv ning tekitas liikmeõhtul osalejate seas koheselt ka soovi sõna sekka öelda. Järgmisena tutvustati Tartu linna esimest jalgrattaliikluse koordinaatorit Toomas Põldu, kes loodab kolme aastaga teha Tartust tõeliselt rattasõbraliku linna. Seejärel andis Ilmar Part ülevaate Autovaba päeva hartast. Õhtu jätkus diskussiooniga teemal, kuidas korraldada järgmine Autovaba päev nii, et sellest oleks ühiskonnale mõju. Kohal olnud organisatsioonide esindajad ning ERLi liikmed leidsid, et suuremat rõhku peab pöörama teavitustööle ning samuti peab selleks päevaks looma inimestele mugavad võimalused ühistranspordiga ning kergliiklusvahenditega liikumiseks. Arutelu jooksul kirja pandud ettepanekud edastasime jalgrattaliikluse koordinaatorile, kes saab edaspidi ürituste organiseerimisel kirja pandud ideedest lähtuda. Kuna õhtu oli veninud planeeritust tunni pikemaks, pidime otsad kokku tõmbama ühise sooviga korrata antud üritust kevadel, mil peaks juba täpsemad plaanid paika panema, milline organisatsioon millisel määral ürituse organiseerimisest osa võtab. Õhtu lõppes Reinu filmiga Idamaades kevadet otsimas. Hea meel on tõdeda, et kohale tulnud liikmed jäid üritusega rahule ning siinkohal on sobiv kõiki ERLi liikmeid üles kutsuda osalema järgmistel liikmeüritustel!    

 

Uus töötaja: Siim Soplepmann, maailmahariduse projektijuht  

Minu nimi on Siim Soplepmann ning ma olen Tartust pärit, kuid alles augustis kolisin pärast mitut eemal viibitud aastat Eestisse tagasi. Minu haridustee sai alguse Tartu Miina Härma Gümnaasiumis, kust liikusin peale 10. klassi edasi Norra, rahvusvahelisse kooli nimega Red Cross Nordic United World College. Sealse kooli humanitaarne ning ühiskonnakeskne suund sai määravaks minu isiksuse ning edasiste otsuste kujunemisel. Selle kooli suurim väärtus oli kindlasti 200+ noort ning õpetajat rohkem kui 80-st eri riigist. Ühesõnaga ma elasin maailmahariduses! Seejärel astusin Macalester Collegesse Ameerika Ühendriikides, mis edendab samu väärtusi kui Norra kool. Macalester Colleges olid minu erialadeks poliitikateadus ning Hispaania-ja Ladina-Ameerika õpingud. Oma õpingutes keskendusin ma keskkonna ning arengukoostöö temaatikale.   ERLga koostöös on mul järgneva aasta jooksul plaanis luua üleriigiline maailmahariduse agentide võrgustik ning koolitada vabatahtlikke maailmahariduse ja õiglase kaubanduse saadikuteks. Kindlasti on eesmärgiks uute õppe- ning infomaterjalide väljatöötamine ja tõlkimine. Lisaks võite oodata huvitavaid maailmaharidustemaatilisi üritusi. Midagi jääb ka saladuseks, hoidke silmad-kõrvad lahti!   Loodan, et ERLi ning selle liikmete koostöö saab olema tihedam ning viljakam. Minuga on alati võimalik saada kontakti e-maili aadressil: E-post on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sees või tel. numbril: 56 454 459.

Tahaksin siinkohal julgustada kõiki, kellele on maailmahariduse temaatika tähtis, võtma minuga ühendust ning pakkuma välja värskeid ideid või koostööd. Abi on alati teretulnud!

Tänan teid tähelepanu eest!  

Ilusat sügist soovides,  

Siim Soplepmann, maailmahariduse projektijuht    

 

Liikmemaks

 

Meeldetuletuseks nendele, kes pole maksnud liikmemaksu, palume teha seda pangaülekandega Eesti Rohelise Liikumise arvelduskontodele 221011415405 Swedbank või 10102051999003 SEB.

ERLi liikmemaks on 2009. aasta üldkoosoleku otsusega õpilastele ja pensionäridele 25 krooni, üliõpilastele 100 krooni ning teistele 200 krooni.

 
 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Logimine


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi