sisukaart  EST | ENG

Tegutse!

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Aprillikuu infokiri 2009 Trüki
Uute juhatuse liikmete tutvustused, eelolevad ja toimunud üritused, võimalused vabatahtlikele, koolitused, viited
 

Uued juhatuse liikmed

Terje Põvvat

28 aastane üliõpilane, biotehnoloog Tartust/Jõgevamaalt
Hobid: teadus, matkamine, lugemine, puutöö, looduslikke protsesside jälgimine

Tartu Ülikooli bioloogiaõpetaja eriala magistrant ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi biotehnoloog. Juba väga varajasest noorusest alates on tegutsenud aktiivse kodanikuna erinevates noorteorganisatsioonides ja mittetulundusühingutes. Alustanud õpilasomavalitsuses, olles kahel korral õpilasomavalitsuse president ja ühel korral Viljandi Noortevolikogu asespiiker. Hiljem tegutsenud Viljandi Noortekeskuse infojuhina ning mitmetes organisatsioonides lihtliikmena (Kultuuriselts Vanaveski, Eesti Roheline Liikumine (ERL)). Hetkel on aukohtu, volikogu ja Jõgeva piirkonna juhatuse liikme kohustused erakonnas Eestimaa Rohelised.

Jana Adari

39 aastane agronoom/keskkonnakaitsja Tartust
Hobid: aiandus, käsitöö, matkamine, lugemine, loodus ja õppimine

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni keskkonnatoetustevaldkonna peaspetsialist ning üliõpilane Maaülikoolis linna- ja tööstusmaastike korralduse erialal. Eelnevalt on omandatud Olustvere Sohvoostehnikumist agronoomia ja Räpina Aianduskoolist keskkonnakaitse eriala. Täiendkoolituse raames on õppinud nii projektikirjutamist, ettevõtlust kui ka raamatupidamist. Aastaid on tegutsenud FIE-na põllumajanduses. 2003. aastast Eesti Rohelise Liikumise liige ja Eesti Loodusfondi toetaja. Aastal 2008 liitunud Erakond Eestimaa Rohelised liikmeks.

Mattias Luha

31 aastane müügijuht Tallinnast
Hobid: tantsimine, jooksmine ja lugemine
 
Kõrgharidus on omandatud TTÜ-s Ärijuhtimise ja turunduse erialal. 1997-2007 töötanud Kiil&Ko nimelises veinide importimisega tegelevas ettevõttes müügijuhi ja juhatuse esimehena. 2007. aasta sügisest tegev turunduse ning trükiste tootmisega tegelevas ettevõttes Walter Agentuur. ERL-i liige üle 4 aasta ning kuulunud viimasel kahel aastal ka juhatusse vastutavana säästva tarbimise töögrupis. Keskkonna hoidmise temaatikat alati pidanud oluliseks ja südamelähedaseks. Kuulumine ERL-i on andnud võimaluse kaasa rääkida ja korda saata tegusid, mis meie elukeskkonda paremaks muudavad.

Eelolevad üritused

Ootame sind liikeõhtutele, lisainfot aja, koha ja registreerimise võimaluste kohta leiad ERLi kodulehelt: www.roheline.ee/content/view/372/128/lang,et/

GMO liikmeõhtu Pärnus 22. aprillil

22. aprillil toimub Pärnus Uue Kunsti Muuseumis (Esplanaadi 10) algusega 17.30 geneetiliselt muundatud organismide (GMO) teemaline liikmeõhtu.

Näitame katkendeid filmidest "Unnatural selection" ja "The World according to Monsanto" (inglise keeles, vajadusel saab ka juurde tõlkida) ja arutleme nähtu üle.
Registreeru üritusele: http://doodle.com/dt7t32x6asste7mb

Lisainfot küsi Nastjalt: nastja[ät]elfond.ee

Liikmeõhtud õiglase kaubanduse teemadel

Õiglase kaubanduse teemalised liikmeõhtud toimuvad 5.mail Pärnus, 6.mail Tartus ja 7. mail Tallinnas algusega kell 18.00. Oodatud on kõik, kes soovivad vabatahtlikena kaasa lüüa õiglase kaubanduse teema tutvustamisel kevadistel avalikel üritustel ja külastada koole sügisel toimuva õiglase kaubanduse nädala raames. Detailsem kutse aprilli lõpus, lisateave Riina Kuusik - info[ät]fairtrade.ee

Ideid ja küsimusi liikmeõhtute osas ootame liikmekoordinaatori, Evelyn Valtini, e-mailile evelyn[ät]roheline.ee või telefoninumbril 56 611 083

Õiglase kaubanduse kohvik Maijooksul

23. mail Lauluväljakul toimuval spordiüritusel Maijooks (www.jooks.ee) tegutseb õiglase kaubanduse kohvik, kus turgutatakse osalejaid Fairtrade kohvi, tee ja šokolaadiga. Ootame vähemalt 2-3 vabatahtlikku kaasa lööma. Minikoolitus ja detailsem ülevaade toimuvast antakse 6.-7. mai liikmeõhtutel.

Euroopa Parlamendi valimised ja õiglane kaubandus

Euroopa Parlamendi valimiste eel küsime MEP kandidaatidelt toetust õiglasele kaubandusele. Euroopa Parlament on õiglast kaubandust toetanud 2006. aastal ilmunud resolutsiooniga (A6-0207/2006), mis on senini Euroopa Liidu kõige olulisem teemakohane dokument. See dokument tunnistab õiglase kaubanduse tähtsust ja tõhusust nii arengumaades kui Euroopa Liidus endas. Lubaduse andnud Eesti MEP kandidaatide nimed avalikustatakse Maailmapäeval, 23. mail. Kõikide toetuse andnud ELi liikmesriikide MEPide nimed ilmuvad veebilehtedel www.fairtrade.ee ja www.fairtrade-advocacy.org/pledge

Toimunud üritused

Koolitus noortele: säästev tarbimine ja õiglane kaubandus

28.03. toimus Nelijärvel Eesti Seksuaaltervise Liidu noortekoolituse raames töötuba säästva tarbimise ja õiglase kaubanduse teemal. Tarbimine, kui laiahaardeline teema, haaras ka rohkem tähelepanu kogu töötoast ning tuliseid arutelusid teemal jalgratas versus auto jätkus pikemakski.
Vahepalaks jõime õiglase kaubanduse kakaod ja kohvi ning jätkasime väikese filmiklipi ja mänguga õiglase kaubanduse teemal. Enda ja Meeli juttu olid kuulama tulnud ca 12 noort ja 2 korraldajat. Siinjuures suured tänud Eesti Seksuaaltervise Liidule meid külla kutsumast!

Seminar "Säästev jaekaubandus - käega katsutav või kauge unistus?"

24. märtsil toimus seminar "Säästev jaekaubandus - käega katsutav või kauge unistus?”. Seminari peaesineja, CR navigator Jouko Kuisma (Soome) tutvustas koporatiivset vastutust laiemalt. Hr. Kuisma töötas Kesko korporatsioonis üle 30 aasta ning on olnud sealse korporatiivse vastutuse ja keskkonnaraportite juures nende loomisest peale. Videointervjuu dr. Sally Ureniga (Suurbritannia) säästva arengu organisatsioonist Forum For The Future keskendus rohkem meie igapäevasele tarbimisele ja jaekaubandusele. Maie Kiisel, ERL-i keskkonnaprogrammi juht, tutvustas äsjavalminud uuringu "Säästev jaekaubandus tarbijate hinnanguis" tulemusi, andis ülevaate mahekaupade ostukorvi võrdlusest tavalise statistilise ostukorviga ja rääkis Rohelise toote kampaaniast. Fairtade arengust Eestis tutvustas Riina Kuusik. Seminari lõpetas Karin Kilk Säästva Eesti Insitituudist rääkides teemal "Koostöövajadus ökomärgisega toodete jõudmisel tarbijateni".

Seminari materjalid on saadaval aadressil www.roheline24.ee/sisu/saastev-jaekaubandus-2.html

Märtsis ja aprillis osales säästva tarbimise projektijuht Enda Pärisma Rohelise Roodu koolitustel, viies läbi pooleteisetunnised vestlusringid säästva tarbimise teemadel. Koolitustel osales umbes 70 pensionäri ja korteriühistute esindajat.

„Roheline Foorum”

Seekord toimus Eesti Rohelise Liikumise üldkoosolek (Roheline Foorum) 4.-5. aprillil Aegviidu looduskeskuses. Keskseks arutelu teemaks oli ERLi uue missiooni sõnastamine. Esimesel päeval said soovijad teha retke lähedal asuval õpperajal või jalutada Aegviidu lähistel viimase lume krudisedes ja kevade märke otsides. Õhtul vaadati filmi „Raport - Roheline Eesti“ ning peeti maha pikk arutelu Eesti energeetikaväljavaadete teemal. Tõsine ajugümnastika missiooni uue sõnastuse kallal kestis südaööni. Teisel päeval sujus kõik plaanipäraselt:
ERLi uus juhatus on 3-liikmeline - juhatusse valiti eelmises juhatuses osalenud Mattias Luha ning kaks uut liiget - Jana Adari ja Terje Liisa Põvvat; revisjonikomisjon on 2-liikmeline -  Heino Kroon ja Peep Mardiste

ERL-i uue missiooni sõnastusest:
ERL ühendab keskkonnahoidlikku mõtteviisi kandvaid inimesi, kujundab hoolivat ja loodust väärtustavat eluviisi ja suunab ühiskonda tegema keskkonnateadlikke valikuid ja otsuseid.
Missioon, mis on ERLi strateegia kujundamise oluline etapp, sai küll lõplikult sõnastatud ühiselt Aegviidus, kuid sellele eelnes mitu ajurünnakut, sh 21. märtsil Tallinnas Uue Maailma seltsimajas Ettevalmistused missiooni ja visiooni uuestisõnastamiseks algasid aga juba eelmise aasta juulis Spithamis toimunud koosolekul. Suvepäevade raames paneme kirja ka visiooni ja väärtused.

Täname kõiki, kes selles protsessis kaasa lõid!

Põhjalikum ülevaade toimunust: www.roheline.ee/content/view/371/127/lang,et/

Õiglase kaubanduse loeng õpetajatele

Tallinna Õpetajate Majas toimus 08. aprillil bioloogia ja geograafia õpetajate koolitus, kus muuhulgas tutvustas Meeli Laane õiglase kaubanduse presentatsiooni kui meetodit koolitunni mitmekülgsemaks muutmiseks.

Võimalused vabatahtlikele

Osalemisvõimalustest loe ka www.roheline.ee/content/view/373/129/lang,et/

Maailmapäev

23ndal mail tähistatakse Maailmapäeva Tammsaare Pargis, mille peateemaks on haridus, maailmaharidus. Vabatahtlik, tule meie rohelise telgi mees/naiskonda ning viime läbi mõnusa laupäevase mängulise päeva Tammsaare pargis, kus kajastame nii õiglase kaubanduse, ökoloogilise jalajälje kui ka muid teemasid mis meie kõigi jaoks olulised on.

Roheliste rattaretkele vabatahtlikuks

Eesti Roheline Liikumine on aastaid löönud kaasa Roheliste Rattaretke partnerina. Meie roll on olnud traditsiooniliselt keskkonnaprogrammi koostamine ja läbiviimine ning vabatahtlike koondamine retke õnnestumiseks. Rohelise rattaretke vabatahtlikud saavad retkest tasuta osa võtta, vabatahtlik tegevus võimaldab ühildada töö ja retke nautimise. Tänavu otsime vabatahtlikke järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
•    rohelise telgi keskkonnaprogramm – õhtuti laagripaikades kell 18-24 nõustame retke osavõtjaid keskkonnaküsimustes, vaatame filme ja viime läbi mitmekesiseid tegevusi. Et rohelise telgi tegevustele eelneb koolitus, soovitame osa võta aprillikuistes liikmeõhtutest ning ühenduda meeliga meeli[ät]roheline.ee.
•    jäätmetoimkond – tegeleb laagripaiga heakorra tagamisega, nõustades retkelisi jäätmete eraldikogumisel ja laagri korrastamisel. Võta ühendust Maris Aleksašiniga maris 1983[ät]hotmail.com.
•    laadijad – retkeliste arvukad rattad ja pakid vajavad tugevat mehekätt, et õigesse kohta jõuda. Liitu meeskonnaga Marise kaudu.

Koolitused

Õiglase kaubanduse teemaline koolitus

Järgmine õiglase kaubanduse teemaline koolitus toimub aprilli lõpus International School in Tallinn, kus Meeli Laane tutvustab õiglase kaubanduse teemat aktiivsetele 9nda klassi noortele inglise keeles. Presentatsioonile järgneb rühmatöö, kus leiame sobivaimad lahendused kuidas needsamad noored saaksid nö õiglase kaubanduse saadikuteks, tutvustamaks õiglase kaubanduse teemat koolides. Siinjuures on kõik ideed ja mõtted/ettepanekud teretulnud.
9. mail toimuval Roheliste Rattaretkel tutvustame õiglase kaubanduse teemat läbi mängu.

Eesti Rattarikkaks! koolitused ja õpitoad

Tallinnas:
18. aprill, kell 11-14 rattaremondi- ja hoolduse õpituba, Uue Maailma Velokuuris (Koidu 82),
25. aprill, kell 11-15 Rattarikka linna seminar (Tudengimaja, Raekojaplats)
Tartus:
18. aprill, kell 11-15 Rattarikka linna seminar, Tartu Keskkonnahariduse keskuses
25. aprill Rattaremondi- ja hoolduse õpituba, Supilinna päevadel
Eesti Rattarikkaks! algatus on loodud eesmärgiga et julgustada Eesti linnaelanikke rohkem jalgratast kasutama, teha meie linnades liiklemine kõigile ohutumaks, keskkonnasõbralikumaks ja rõõmsamaks.
Koolitused on osalejatele tasuta ja läbiviimist rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital www.kysk.ee

Anna hinnang oma kodulinna rattasõbralikkusele:
www.rattarikkaks.ee/hinda-oma-kodulinna.html

Avatud on Eesti Rohelise Liikumise poolt koordineeritav Eesti Rattarikkaks! algatuse koduleht www.rattarikkaks.ee

Varia

 

Mahetoodete hinnavõrdluse tulemused
 
Saksamaalt pärit vahetusüliõpilasel ja ERLi vabatahtlikul Anna-Theresa Leitenbergeril valmis mahe- ja tavatoodete hinnavõrdlus Õhtulehe ostukorvi andmetel. Tavatoodete hinnakõrvutuse aluseks võtsime Selveri hinnad. Mahetoodete seast eelistasime kõige odavamaid valikuid, ostukohtadena tuli ostukorvi kokkusaamiseks külastada 8 erinevat müügikohta. Esialgsetel andmetel kuulutasime hinnavaheks ennatlikult 70%, üksikute puuduvate toodete hinnainfo lisamisel tõusis see aga koguni 91% peale. Ostukorvis oli 36 toodet, millest kuuele me vastet mahetoodete seas ei leidnud, nt keefir, hapu- ja kohvikoor, kala, viinerid ning pudelivesi (millele keskkonnateadlik tarbija eelistab kraanivett). Ostukorvi hind kohalike mahetoodete lõikes tuli 41% võrra kallim, välismaiste lõikes 131%. Eestimaiste toodete seas oli ka mitu toodet, mis osutusid hinnalt jaepoe tavatoodetega võrreldes soodsamateks. Analüüsi põhijäreldus lähtubki vähetöödeldud ja kohalike mahetoodete vähesest kättesaadavusest ja välismaise kaubaga võrreldes soodsast hinnast. Kui ebaefektiivsete turunduskanalite kiuste suudab kohalik tootja pakkuda soodsamat hinda kui selle tavatootest vastel jaekaupluses, on kasutamata potentsiaali mahetoodete tarbimisel ja tootmisel väga palju. Selle leidmiseks tuleb arendada ideid, kuidas luua selliseid turustuskanaleid, mille abil väikesed mahetootjad, kes jaekauplusesse ei pääse, siiski tarbijani tuua. Selleks kutsume kõiki Minu Eesti mõttetalgutele mahetarbimise ja taaskasutuse teemalisse mõttekotta. Hinnaanalüüsist saab peatselt lugeda Õhtulehest ja meie koduleheküjelt.
 
Viiteid
 
•    Tutvu kodulehega Roheline Rood (www.rohelinerood.ee)
•    Ülevaade ja materjalid tarbijahariduse konverentsist: www.headest.ee/index.php?page=ettekanded
•    Loodusdokkidele spetsialiseerunud produktsioonifirmal OÜ Vesilind on valminud dokumentaalfilmide sari "Terveilm" www.terveilm.net/fest
•    Osale koolitusel „Maailmaharidus noorsootöös“ 27-29 aprill: http://mitteformaalne.ee/index.php?id=945
•    Loe artiklit (27.03.2009) „Kes katab meie toidulauda?” www.tarbija24.ee/?id=99707
•    Loe Peeter Kase artiklit (08.03.2009) „Me vajame majanduskahanemist” www.maaleht.ee/2009/03/08/arvamus/5481-me-vajame-majanduskahanemist
•    Loe Maie Kiiseli artiklit (23.03.2009) „Ökotrendindus varjutab mahetooted?” www.epl.ee/arvamus/462902

Liikmemaks

Meeldetuletuseks nendele, kes pole maksnud liikmemaksu, siis palume teha seda pangaülekandega Eesti Rohelise Liikumise arvelduskontodele 221011415405 Swedbank või 10102051999003 SEB.

ERLi liikmemaks on 2008. aasta üldkoosoleku otsusega õpilastele ja pensionäridele 25 krooni, üliõpilastele 100 krooni ning teistele 200 krooni.
 
 
 
 
 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Logimine


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi