sisukaart  EST | ENG

Tegutse!

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Konverents "Eurotoetuse kogemused ja väljakutsed" Trüki
Rahvusraamatukogu suures saalis
25. aprill 2006


10.00 Avasõnad: Agu Laius (Jaan Tõnissoni Instituut)

10:10 I paneel: RAK-i elluviimise kogemused: rakendusüksused räägivad kogemustest koostööst ühendustega. Panelistid: Ülari Alamets (EAS), Ants Laansalu (PRIA), Katri Targama (Innove), Helen Sulg (KIK), Raimo Ülavere (Äripäev), moderaator Agu Laius

Diskussioon - arvamused, küsimused - vastused

11:40 kohvipaus

12:10 Experiences of Latvian NGOs in EU 2007-2013 programming process: Alda Ozola-Matule (Latvian Green Movement)

12:30 II paneel: Ühenduste kaasamine struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ettevalmistamisse. Moderaator Maris Puurmann. Panelistid:
- Mida on RES protsessiks õppida RAK-i kaasamise kogemusest? Kärg Kama (Eesti Keskkonnaühenduste Koda, RAK seirekomisjoni liige)
- Hinnang kaasamisele Riigi Eelarvestrateegia koostamise protsessis, ettepanekud kaasamise tõhustamiseks: Siim Sikkut (Rahandusministeerium)
- Hinnang struktuurivahendite planeerimisele ning kaasamisele ühenduste pilgu läbi: Peep Mardiste (Eesti Roheline Liikumine)
- Ühe osalemise kogemus: Marina Kaas (EVEA)

Diskussioon – arvamused, küsimused – vastused

14:30 kohvipaus  

14:45 III paneel: Valdkondlike rakenduskavade koostamisest. Modereerib Tarmu Tammerk
Teema: Kuidas ministeeriumid oma rakenduskavade raames näevad struktuurivahendite kasutamise strateegia läbivate teemadena esiletoodud valdkondade - regionaalne areng kõikjal Eestis, keskkonnahoid, infoühiskonna edendamine, ühiskonna sotsiaalne sidusus sh sooline võrdõiguslikkus ja kodanikuühiskonna areng - toetamist?

Panelistid: Aado Keskpaik (Keskkonnaministeerium), Silver Tammik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ants Laansalu (Põllumajandusministeerium), Madis Kaldmäe (Siseministeerium), Ülle-Marike Papp (Sotsiaalministeerium)

Diskussioon

16:40 Ürituse lõpetamine
 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Logimine


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi