sisukaart  EST | ENG

Tegutse!

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Keskkonnateemalised abimaterjalid koolidele Trüki
Hea õpetaja ja õpilane

Siit leiate Eesti Rohelise Liikumise koondatud keskkonnateemalisi materjale, mis võivad aidata õpetajaid koolitundide ettevalmistamisel ja õpilasi nt referaadimaterjalide leidmisel. Käsitlemist leiab väga lai teemadering - siit leiab nii keskkonnakaitse, globaliseerumise kui ka arenguteemalisi tekste.

Iga lingi alt leiate lühikese sissejuhatuse teemasse, mis on kirjutatud Eesti oma ala asjatundjate poolt. Iga teksti lõpus leiate juhised põhjalikumate infoallikateni jõudmiseks. Teemade valik tuleneb põhikooliõpikute analüüsist ning õpetajate ja õpilaste küsitlusuuringust, mis viidi läbi 2005/2006 aastal.

Praegusest leheküljest loodame välja kujundada tervikliku õpikeskkonna. Selleks ootame teiepoolset tagasisidet teemade ja infoallikate osas, mida võiks lisanduvalt tutvustada, aga ka sisulist kriitikat ja metoodilisi kogemusi (mari.jussi [ät] seit.ee). Head kasutamist!

1. 4. maailm ja esindamata rahvad (Toomas Trapido)
2. Allhankemajanduse alternatiivid Eestis (Marek Strandberg)
3. Arengu indikaatorid (Mari Jüssi)
4. Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus (Tiiu Kull)
5. Gaia teooria (Toomas Trapido)
6. Infoallikad säästva arengu ja Eesti keskkonnaseisundi kohta
7. Jäätmetekke vältimine (Tiiu Sullakatko)
8. Kasvuhoonegaasid ja Eesti osa kliimamuutustes (Mari Jüssi)
9. Keskkonnapoliitika Eestis (Valdur Lahtvee)
10. Kõrbestumine ja näljahädad (Peep Mardiste)
11. Läänemere, järvede ja jõgede kaitse (Taavi Nuum)
12. Mahepõllumajandus (Maret Merisaar)
13. Naftatootmise tipp (Mari Jüssi)
14. Planeeringutes ja keskkonnakaitses osalemine (Kärt Vaarmari)
15. Põlevkivi ja energeetika (Raivo Vilu)
16. Rahvastiku ränne ja keskkonnapõgenikud (Peep Mardiste)
17. Säästev kalandus (Taavi Nuum)
18. Säästev keemiatööstus (Marek Strandberg)
19. Säästev metsandus (Hando Hain)
20. Säästev tootmine (Evelin Urbel)
21. Säästev transport (Mari Jüssi)
22. Säästva arengu seletav sõnastik (Mari Jüssi)
23. Toote elutsükli mõju keskkonnale (Evelin Urbel)
24. Tragedy of the commons (Mari Jüssi)
25. Troopiliste metsade hävimine (Peep Mardiste)
26. Turumajandus ja keskkonnakaitse (Mari Jüssi)
27. Valglinnastumine (Mari Jüssi)
28. Õiglane kaubandus (Riina Kuusik)
29. Ökoloogiline ehitus (Rein Ahas)
30. Ökoloogiline jalajälg (Toomas Trapido)
31. Ökoloogiline maksustamine (Valdur Lahtvee)
32. Ökotehnoloogiate arengueeldused Eestis (Marek Strandberg)
33. Ökoturism vs massiturism (Peep Tobreluts)
34. Ületootmine Euroopas ja arengumaade toiduprobleemid (Peep Mardiste)

Keskkonna-teemaliste õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Logimine


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi