sisukaart  EST | ENG

Get active!

Estonian Green Movement-FoE

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Foorum 2003 Print
Säästva tarbimise konverents ja Roheline Foorum 2003

Laupäev 25. jaanuar 2003

Euroopa kogemused säästva tarbimisega (töökeeleks inglise keel)

12:15 Programmi "Säästva tarbimise võimalused Euroopale" tutvustus: Rie Tsutsumi (ÜRO keskkonnaprogramm, rie.tsutsumi [ät] unep.ch). Rie Tsutsumi tutvustas ÜRO säästva tarbimise võimaluste projekti ning rääkis tegevustest teistes maades ning olulisest Euroopa tasandil. Rie Tsutsumi presentatsioon (PowerPoint fail).

12:45 Euroopa Liidu kogemused säästva tarbimise vallas: Heidi Hautala (Europarlamendi liige, hhautala [ät] europarl.eu.int). Heidi rääkis isiklikust eeskujust ja igapäeva valikutest ning EL keskkonnapoliitikast. Lühidalt EL institutsioonide võimalustest tarbimist säästvamaks muuta.

13:15-14:30 Lõuna

Säästva tarbimise võimalused Eestis (töökeeleks eesti keel)

14:30 Eestis säästvat tarbimist takistavate tegurite kaardistamine rühmatööna. Moodustati järgmised rühmad: riiklike, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kodanikeühenduste võimalikud tegevused säästva tarbimise vallas. Riigi võimaluste töögrupi ideed (PowerPoint fail), Kodanikeühenduste võimaluste töögrupi ideed (PowerPoint fail)

15:15 Igaühe võimalik panus säästvasse tarbimisse: Allan Kokkota (ERL säästva tarbimise töörühm, allan.kokkota [ät] mail.ee). Allan tõi näiteid igapäevaelu tegevustest ja kuidas keskkonnasõbralikumalt elada. Saadaval ülevaade presentatsioonist.

15:30 Tarbijakaitse organisatsioonide huvid säästva tarbimisega: Helle Aruniit (Tarbijakaitseamet, info [ät] consumer.ee). Helle tutvustas Tarbijakaitseametit ja rääkis ameti säästva tarbimise alastest tegevustest.

15:45 Kohv/tee

16:00 EcoDriving' tutvustus: Illimar Maasing (OÜ Autosõit, autosoit [ät] hot.ee). Illimar esitles säästvat autojuhtimise stiili. Soovi korral võimlik saata powerpoint esitlus.

16:15 Mahetootmise seisukorrast: Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, merit.mikk [ät] ceet.ee). Meriti ettekanne oli mahepõllumajandusest ja -tootmisest ning nende probleemidest.

16:30 Säästev tarbimine ettevõtluses: Viire Viss (SEI-Tallinn, viire [ät] seit.ee). Viire rääkis säästva tarbimise indikaatoritest ettevõtetele ja säästva tarbimise võimalustest: saastuse vältimine/puhtamad tehnoloogiad, keskkonnajuhtimissüsteemid (integreeritud juhtimissüsteemid), keskkonnahoidlik tootearendus, tarneahela juhtimine, informatsioon ja aruandlus, vaba tahte lepingud jne. Viire Vissi presentatsioon (PowerPoint fail).

17:00 Maastike säästev tarbimine: Monika Prede (TÜ Geograafia Instituudi doktorant, monika.prede [ät] mail.ee). Monika rääkis inimeste väärtushinnangutest ja Otepää võimalustest kasutada oma looduslikke väärtusi säästlikult.

17:30 Säästva Tarbimise Koalitsiooni strateegia tutvustamine. Eesti Säästva Tarbimise Koalitsiooni ühiseid põhimõtteid kajastavale dokumendile allakirjutamine. Lepe jääb avatuks kõikidele organisatsioonidele ühinemiseks. Koalitsioonilepet ja ühinenud organisatsioone saab vaadata www.roheline.ee.

18:30 Õhtusöök

20:00 Huvilistee rühmatöö Säästva Tarbimise Koalitsiooni valdkondlike tegevusplaanide täpsustamiseks. Jaotuti järgmistesse teemagruppidesse: transport, energia, kodumajapidamised, kaubandus. Transpordi töögrupi ideed (PowerPoint fail)


Pühapäev 26. jaanuar 2003

09:30-10:30 Hommikusöök
10:30-11:30 ERL töörühmade (6) arutelud 2003.a. tegevuste täpsustamiseks
11:30-12:00 Rohelisele Foorumile registreerimine
12:00-16:00 Roheline Foorum (ERL aastakoosolek)

 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Log In


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi