sisukaart  EST | ENG

Get active!

Estonian Green Movement-FoE

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Säästva transpordi perspektiivid Print

Seminar ja arutelu "Säästva transpordi perspektiivid Eestis -- võimalused seoses Euroopa Liidu laienemisega"

Aeg: 1. juuni 2001 kell 9.30--14.00

Koht: Rävala puiestee 8 II korrus, Keskkonnaministeeriumi voldiksaal

Osalejad: transpordi- ja keskkonnaspetsialistid, vastavate ministeeriumite ja Tallinna linna ametite ametnikud, valitsusväliste organisatsioonide esindajad, Euroopa Transpordi- ja Keskkonnaföderatsiooni (T&E) juhatuse liikmed (10 inimest erinevatest EL riikidest), (kokku 2535 osalejat)

Keel: Inglise keel

Eesmärgid: Kaardistada hetke võimalused ja takistused säästva transpordi arendamisel Eestis ning millist mõju avaldab sellele EL-le lähenemine. Koostöövõimalused valitsusväliste organisatsioonide ja erinevate ametkondade vahel.

P Ä E V A K A V A

9:30 Sissejuhatus (KKM), Matthias Zimmermann, T&E president; Mari Jüssi, SEI/ERL
9:45 Eesti transpordisektor ja EL-ga ühinemine (Toomas Leetjõe, Teede- ja Sideministeerium, Välissuhete ja eurointegratsiooni büroo)
10:15 Euroopa Liidu poolt toetatavate transpordiprojektide rahastamisskeemid Eestis (Marika Vaarik, Rahandusministeerium, Välisfinantseerimise osakond)
10:45 Euroopa Transpordi ja Keskkonnaföderatsioon (T&E)* ja selle tegevus (Road to Rail, Jobs or Roads, EU Enlargement programm, koostöö Euroopa Komisjoniga Belgia eesistumisperioodi ajal); Beatrice Schell, T&E tegevdirektor Brüsselis
11:15 Tallinna piirkond vajab ühistranspordi arendamist -- säästva transpordi võimalused ja takistused Eestis (Reedik Võrno, IB Stratum)

~11:45-12:00 k o h v ja t e e

12:00-14:00 Lühiettekanded ja arutelu
Keskkonna- ja transpordipoliitika sidumine võimalused ja takistused Eestis
- Keskkonnaküsimuste integreerimine Euroopa Liidu transpordipoliitikasse Malcolm Fergusson (T&E, Institute for European Environmental Policy)
- EL abirahade kasutamise efektiivsus Eestis ja säästva transpordisüsteemi arendamise võimalused EL laienemisega seoses, Lembit Talli (Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis)
- Transpordi- ja keskkonnaga seotud tegevuskavad ja nende täitmine Eestis, Lauri Klein (KKM, Info-Tehnokeskus)
- Eesti transpordisektori väliskulud ja nende sisestamise majanduslikud meetmed Toomas Leetjõe (TSM)
- Transpordi ja keskkonnaindikaatorite rakendamine Eestis, TERM eeskujul Aleksei Ljamtsev (KKM, Info-Tehnokeskus)

Registreerumine 31. maiks ja info: Mari Jüssi, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , 6276 109, 052 45 461

Korraldajad: Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, T&E

* European Federation for Transport and Environment (T&E) on peamine valitsusväline katusorganisatsioon, mis tegeleb säästva transpordi alaste kampaaniatega üle Euroopa; T&E analüüsib Euroopa Liidu transpordipoliitika suundumusi, avaldab vastavaid raporteid ning on esindatud paljudes Euroopa Komisjoni eksperttöörühmades. T&E-l on 39 liikmesorganisatsiooni 21 Euroopa riigis, esindades seega üle 5 miljonilist liikmeskonda. Eelmisest aastast tegeleb T&E ja selle Brüsselis asuv sekretariaat peamiselt "Maanteelt raudteele"- kampaania, transpordipoliitika regionaalmajanduslike mõjude ning Euroopa Liidu laienemise küsimustega. Eesti Roheline Liikumine on olnud T&E liige aastast 1998 ja juhatuse liige aastast 2000.

T&E väljaanded ja lisainfo: www.t-e.nu

 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Log In


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi