sisukaart  EST | ENG

Get active!

Estonian Green Movement-FoE

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Foorum 2000 Print
Roheline Foorum Tartus, 6. ja 7. mail 2000
Annemõisa 8 (usuteadusliku seminari konverentsikeskuses; keskinnast bussid 16, aga ka 3 ja 5).

PÄEVAKAVA

Laupäev, 6. mai 2000

1. ARHUSI KONVENTSIOON

11.00-11.30 Maret Merisaar, ERL: ERL osalusdemokraatia töörühm ja Arhusi konventsioon

11.30-12.00 Jacob Simonsen, COWI-consult: Arhusi projekti diskussioonipaberid

12.00-12.40 Hannes Veinla, Tartu Ülikool: Mis muutub Eesti seadustes seoses Arhusi konventsiooni ratifitseerimisega?

12.40-13.20 Kohvipaus

13.20.-13.50 Kaidi Tingas, keskkonnaministeerium: Ministeeriumi Eesti-Taani projektist ja NGOde rollist Kagu-Eesti regionaalse prügila asukohavaliku juures

13.50-14.20 Aleks Neuvonen Helsingist: NGOde ja avalikkuse rollist Helsingi linnakeskkonna kujundamisel.

14.20-14.50 Toomas Trapido, Eestimaa Looduse Fond: Looduskaitsjate kaasarääkimise võimalustest Saaremaa süvasadama kavandamise näitel

14.50-15.40 LÕUNA

2. KESKKONNAORGANISATSIOONID TÄNA

15.40-16.00 Toomas Jüriado, Eesti Ornitoloogiaühing: kevadsuviste metsaraiete keelustamise aruteludest

16.00-16.20 Mari Jüssi ja Peep Mardiste, ERL: NGOde rollist Euroopa Liidu laienemiseprotsessis transpordiprojektide näitel

16.20-16.40 Juhan Ruut, ERL: NGOde roll uues komplekssete keskkonnalubade (sh. IPPC) süsteemis

16.40-17.00 Tõnu Lausmaa, energiakeskus TAASEN: arengu seaduspärasustest

3. KOLMANDA SEKTORI ja KESKONNAORGANISATSIOONIDE TULEVIKUSTRATEEGIAD

17.00-17.20 Taivo-Ahti Adamson, Eesti Mittetulundusühingute ja sihtasutuste Liit, NGOde tulevikustrateegia projekti ekspert: Mis seisus on praegu Riigikogule ette valmistatav Kolmanda sektori kontseptsioon ja NGOde tegevuskava, kuidas plaanitakse tulevikus teha koostööd NGOde ja poliitiliste parteide vahel

17.20-17.30 Maret Merisaar, ERL: ERL koostöö teiste sektorite NGOde katusorganisatsioonidega

17.30-17.50 Tuuli Rasso, REC-Estonia: Ülevaade Eesti keskkonnaorganisatsioonidest ja võimalikud koostöövariandid

17.50-18.00 KOHVIPAUS

18.00-19.30 TÖÖ RÜHMADES:

1) Kuidas korraldada keskkonnaalastes otsustes osalemist tulevikus. Roheliste NGOde kommentaarid Arhusi projekti diskussioonipaberitele; mis on ametkondlik info, mis info maksab jne.

2) Kuhu liigub kolmas sektor Eestis? NGOde kommentaarid NGOde tulevikustrateegia dokumendile ja Riigikogu poolt arutamisele tulevale kolmanda sektori kontseptsioonile (mida Taivo-Ahti Adamson tutvustas).

20.00-X KULTUURIPROGRAMM


Pühapäev, 7. mai

10.00 -11.00 TÖÖRÜHMADE ARUANDED, DISKUSSIOON, LÕPETAMINE

11.00- 15.00 ERL AASTAKOOSOLEK

(12.30-13.00 Kohvipaus)

15.00 Ärasõit

 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Log In


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi