sisukaart  EST | ENG

Get active!

Estonian Green Movement-FoE

Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Tallinna liiklus ja elukeskkond Print

Konverents Tallinna liiklus ja elukeskkond.
Säästliku arengu perspektiivid.
Lühikokkuvõte

12.11.97 toimus Tallinnas konverents teemal: "Tallinna liiklus ja elukeskkond. Säästliku arengu perspektiivid". Kokku tuli umbes 80 inimest transpordi, linnaplaneerimise ja keskkonnaga seotud asutustest, firmadest ja organisatsioonidest. Osalejad olid ühel meelel selles, et liiklusega seotud probleemide lahendamiseks Tallinnas tuleb linnavõimudel teha selged prioriteedid ühistranspordi ja kergeliikluse eelisarendamise kasuks. Praegune linna transpordipoliitika on olnud väga ebajärjekindel, tehakse üksikuid projekte, ilma et mõeldaks, milliseid tagajärgi see tegelikult linna elukeskkonnale või liiklussüsteemile toob. Tegeldud on tagajärgede, mitte põhjuste (üleautostumise ja ühistranspordi kvaliteedi languse) likvideerimisega. Selle tulemusena on linn muutunud jalakäijale, jalgratturitele ja tänavate ääres elavatele inimestele ohtlikuks ja ühistransport ebamugavaks.

Autoliikluse ja parkimise korraldamine on toimunud jalakäijate (eriti laste) ohutuse ja liikumisruumi arvelt. See on muutnud linnas elamise ja liikumise närviliseks, agressiivseks ja ebatervislikuks. ühistranspordi eelisarendamist rõhutava transpordikontseptsiooni ja välismaa ekspertide arvamustega pole reaalselt arvestatud ( vt Tallinna Transpordikontseptsioon, Kiirtrammi tasuvusanalüüsi raport). Kõikidele nendele arengukontseptsioonidele vaatamata väärtustatakse linna investeerimisplaanides ühistranspordi arendamist teede laiendamisega võrreldes suhtes 1:10 ja kergeliikluse arendamist suhtes 1:100. On aeg minna üle sõnadelt tegudele ja lahendada liiklusprobleeme nende põhjuste, mitte tagajärgede kaudu. Praegu on ühistranspordi kasutajate arv Tallinnas langemas, mujal Euroopas on üT kasutajate arv tänu läbimõeldud investeeringutele hakanud kasvama.

Liiklusprobleemide lahenduseks pakkusid sõnavõtjad ühistranspordi muutmist inimesele mugavamaks, töökohtade ja teenindusasutuste loomist elamurajoonide juurde (et sõiduvajadust vähendada), jalgrattateede võrgustiku rajamist, parkimise piiramist kesklinnas, liikluse rahustamist elamurajoonides mitte liiklusmärkide ja trahvide, vaid keskkonna planeerimise kaudu. Oluliseks peeti ka majanduslike vahendite kaudu muuta praegune situatsioon, kus jalakäija doteerib autokasutajat - st autokasutajatel tuleks maksta ise kõik need kulud, mida nad otseselt või kaudselt tekitavad.

Kokkuvõtte koostas konverentsi koordinaator Mari Jüssi,
Rohelise Liikumise Liiklusrühm, tel.641 3402, 250-66974

 
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Reklaam
Varia
Log In


Postkast 35 Tartu 51004 | Telefon: 7422 532 | E-post:

Serverit teenindab Serverit teenindab EENet

WWW teostus Maxi